Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

sameshitdifferentday
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viasavor savor
sameshitdifferentday
9861 9419 420
Sponsored post
feedback2020-admin

June 21 2015

sameshitdifferentday
Reposted frommeem meem viaxxxxxes xxxxxes

June 16 2015

sameshitdifferentday
0307 3137 420
Reposted frompaatison paatison viapermanent permanent

June 10 2015

sameshitdifferentday
5386 bfca 420
Reposted frommatwin matwin viakatkad katkad

June 09 2015

4917 5d4c 420
Reposted frominochi inochi viasecalecornutuum secalecornutuum
sameshitdifferentday
3272 6765 420
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamigotka migotka

June 08 2015

sameshitdifferentday
Celebruję życie, żyję snem, nie chcę się obudzić
Serce tłoczy wrzącą krew, nic jej nie ostudzi
— 'Najlepsze przed nami' W.E.N.A.

June 06 2015

sameshitdifferentday
Nie chcę odwiedzin, chyba, że masz dla mnie lek na receptę
Biorę te, które mam, ale zdają się lecieć w próżnię
Ile trzeba tego zeżreć, żeby nie chcieć umrzeć?
— 'Hipotermia' Zeus
Reposted byniskowodiviasylopathjagaanime
sameshitdifferentday
Play fullscreen
Znowu czuję się jak przegrany śmieć, bo
Wszystko się wali prócz tej ściany przede mną
Reposted byniskowo niskowo

June 01 2015

sameshitdifferentday
Play fullscreen
Jest tylko w jedną stronę pociąg, innych stron nie ma

May 21 2015

sameshitdifferentday
3060 5220
trochę bardzo
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
sameshitdifferentday
3214 7be0
Reposted frommyszka0017 myszka0017

May 19 2015

sameshitdifferentday
4948 c7ac 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow

May 17 2015

8326 0b93 420
Reposted fromspinark spinark
7265 6b9c 420
Reposted fromhelenciithafuckyea helenciithafuckyea

May 13 2015

sameshitdifferentday
Play fullscreen
We're the wild ones
curious fools
trapped in flume
We're the wild ones
raised by the wolves
we howl to the moon
sameshitdifferentday
5179 9afe 420
J.Słowacki "Kordian"
sameshitdifferentday
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...