Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

sameshitdifferentday
6556 6dd6
Reposted fromjufolud jufolud

May 07 2015

2316 9ad2 420

fairy-wren:

resplendent quetzal

(photo by halex)

Reposted fromaunden aunden

April 26 2015

sameshitdifferentday
Reposted fromoll oll viakatkad katkad

April 21 2015

sameshitdifferentday
Play fullscreen
O.Z.O.R.A <3
sameshitdifferentday
sameshitdifferentday
9659 8d43 420
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream

April 20 2015

sameshitdifferentday
Reposted fromworst-case worst-case viasesja sesja
sameshitdifferentday
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaPatij Patij

April 19 2015

sameshitdifferentday
9482 0ac3
Reposted fromkruxx kruxx

April 06 2015

sameshitdifferentday
3710 f5a4 420
Reposted fromnlght nlght

April 03 2015

7649 950f 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viailovegreen ilovegreen

March 30 2015

1588 77e7 420

March 28 2015

sameshitdifferentday
sameshitdifferentday
5265 3ffb 420
sameshitdifferentday
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viatoniewszystko toniewszystko
sameshitdifferentday
sameshitdifferentday
Coraz częściej przekonuję się, że najszczęśliwsze życie prowadzę, gdy na nikim mi nie zależy.
sameshitdifferentday
1052 6088 420
Reposted fromscorpix scorpix viaFloribitch Floribitch
sameshitdifferentday
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viapikkumyy pikkumyy
sameshitdifferentday
3563 4521 420
Reposted frompulperybka pulperybka vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl